| تماس با ما |
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
موضوع
شرح
           
آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: دلیجان، کیلومتر 5 جاده اصفهان، شهرک صنعتی بهارستان اول نبش بهار9
تلفن:         5 - 3362  4443   (086)
                 4 - 3720   4443   (086)
فکس:           3721   4443    (086)
پیامک:          3721 444 326 3000

مدیر بازرگانی: 1031  366  0918   (محمود نجفی)
پست الکترونیک: sharghgostardelijan@gmail.com

خورشیدبازهم ازشرق طلوع خواهدکرد